Kinder en jeugdpsychologie

Wat is Kinder- en Jeugdpsychologie?

Er zijn periodes in het leven dat kinderen of jongeren, om wat voor reden dan ook, niet lekker in hun vel zitten of dat u zich als ouder zorgen maakt over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Deze zorgen kunnen betrekking hebben op:

Gedrags- en sociaal-emotionele problemen: uw kind is onzeker, snel boos, somber, verdrietig, depressief, angstig, legt moeilijk contact, heeft problemen met leeftijdsgenoten, heeft problemen met slapen, eten, heeft vaak hoofd- of buikpijn, heeft problemen met rouwverwerking of echtscheiding.

Schoolproblemen: uw kind gaat niet graag naar school, is faalangstig, kan zich slecht concentreren of presteert niet zo goed als hij/zij zou kunnen.

Problemen in de omgang ouder-kind: uw kind luistert niet, is driftig, maakt veel ruzie, vraagt veel aandacht, trekt zich terug of er sprake van hechtingsproblematiek.

Problemen in de ontwikkeling van het kind: er is mogelijk een achterstand of er is sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme.

De stap naar een psycholoog lijkt groot, maar kan een wereld van verschil maken voor uw kind en u als ouders. Voor kortdurende eerstelijns psychologische zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers kunt u bij ons terecht.

Wat doet de kinder- en jeugdpsycholoog?

De kinder- en jeugdpsycholoog probeert een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en de problemen van het kind te krijgen. Dit gebeurt door eerst een gezamenlijk gesprek met de ouder(s) en het kind / jongere te voeren. Vervolgens kan er psychologische onderzoek worden verricht, zoals het invullen van vragenlijsten of bij de jongere kinderen een spelobservatie. Daarnaast kan in overeenstemming informatie ingewonnen worden op school. De kinder- en jeugdpsycholoog verricht zelf het psychologisch onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden met de ouder(s) en afhankelijk van de leeftijd, ook met het kind besproken. Wanneer behandeling nodig is, bespreekt de psycholoog of hiervoor een verwijzing nodig is naar bijvoorbeeld de ambulante jeugdhulpverlening of dat deze plaats kan vinden in onze praktijk. Dit is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en de verwachte duur van de behandeling. Wanneer de behandeling in de praktijk kan plaatsvinden wordt met u besproken waaruit begeleiding of behandeling zal bestaan. Soms worden de problemen van het kind via de ouders aangepakt wat betekent dat er een aantal gesprekken met de ouders plaatsvindt.

Bij oudere kinderen of bijvoorbeeld bij angstige of depressieve kinderen werken we vaak met het kind zelf. Meestal zijn er daarnaast ook gesprekken met de ouders. De behandelingen zijn kortdurend en probleemgericht.

Let op! Mevr. Drs. S. Tummers heeft met ingang van 2020 géén contract meer met de Gemeentes van Zuid Limburg. Dit houdt in dat de kosten voor behandeling van kinderen / jongeren onder de 18 jaar voor eigen rekening zijn en niet worden vergoed. U ontvangt na elke sessie een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen. De tarieven vindt u terug in praktijkinformatie (van mw. Tummers).