Hoe gaat het verder na de aanmelding?

Nadat u zich heeft aangemeld via website (of telefonisch) nemen wij normaal gesproken binnen 2 dagen contact met u op. Dit kan via mail of telefonisch zijn. Afhankelijk van de wachttijd wordt ofwel direct een afspraak gepland, ofwel u wordt op korte termijn gebeld voor het maken van een afspraak. U ontvangt een uitnodiging en wij streven ernaar u de praktijkinformatie reeds per mail toe te sturen zodat u deze thuis kunt doornemen. Dit scheelt tijd tijdens het eerste gesprek en zo nodig kunnen wij vragen beantwoorden.

Een intake bestaat uit een gesprek en aanvullende klachtenscreening via een beveiligde internettoepassing (of zo gewenst op papier). Hierdoor komen objectieve onderzoeksgegevens beschikbaar die zowel informatie geven over de ernst en aard van de klacht, maar eveneens als voor- en nameting voor u en ons interessant zijn.

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij met u de resultaten van de screening, de bevindingen en een mogelijk plan van aanpak (behandelplan). Wij streven ernaar deze informatie reeds tijdens het adviesgesprek in de vorm van een rapportage aan uw huisarts op papier te hebben. Dit maakt informatie voor u inzichtelijk en te onthouden. Daarnaast kunt u na het zien van de rapportage al dan niet een besluit maken over het tal dan niet willen volgen van het behandelplan en het al dan niet verzenden van de rapportage naar uw huisarts en/of andere betrokken partijen.

Wij denken met u mee over mogelijkheden van behandeling en kunnen in overleg met u zo nodig besluiten tot doorverwijzing: extern naar een andere praktijk/instellling of intern naar een andere collega.