Karin Bosma (Psychologenpraktijk de Mijnstreek)

GZ-psycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog NIP
EMDR Europe Practitioner
Cognitief gedragstherapeut en Supervisor-Leertherapeut VGCt

Ik studeerde Geestelijke Gezondheidkunde (Faculteit Gezondheidswetenschappen) en (Biologische) Psychologie (Faculteit Psychologie) aan de Universiteit van Maastricht (1994-1999). Vervolgens deed ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog BIG en de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT (sedert 2016 tevens geregistreerd als supervisor/leertherapeut VGCT). Sinds 2009 ben ik geregistreerd Eerstelijns psycholoog NIP en daarnaast ben ik opgeleid tot trainer MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy).  Ik heb in 2018 de opleiding tot EMDR Europe Practitioner (behandeling van complexe trauma-gerelateerde problematiek) afgerond. De komende jaren heb ik (na de inmiddels afgesloten basisopleiding) de wens en intentie om mij verder te bekwamen in de schematherapie (SFT).

Inmiddels werk ik bijna 24 jaar binnen de GGZ. Na een aanvankelijke start binnen de wereld van verpleegkliniek en arbeids-hulpverlening ben ik in 2003 gaan werken bij de Psychologenpraktijk Kerkrade Heerlen. Enige tijd (2003-2007) heb ik deze functie gecombineerd met werk binnen de Mondriaan Zorggroep te Heerlen. Aldaar heb ik ervaring mogen opdoen met diagnostiek van psychiatrische problemen en diverse varianten van hulpverlening (individuele en groepsbehandelingen).

Sinds januari 2007 werk ik alleen nog in de “eerstelijn” (vanaf 2014 GB-GGZ genoemd) vanuit mijn gevoel dat dit in veel gevallen de meest efficiënte en persoonlijke manier is om zorg te kunnen bieden aan (een groot deel van de) mensen die tegenwoordig kampen met psychische klachten/problemen. Betrokkenheid en integriteit in combinatie met een deskundig en doordacht advies zijn voor mij kernbegrippen. Ik wil u binnen een prettige sfeer begeleiden c.q. behandelen volgens de laatste inzichten op het gebied van de psychotherapie (“evidence based”). Ik verplicht mijzelf hiertoe geregeld deel te nemen aan nascholingsactiviteiten en intervisie.

In 2010 ben ik mijn eigen praktijk te Buchten gestart. Hierin bestaat een prettige samenwerking met het paramedisch centrum Health & Sports te Buchten en sinds 10 jaar (middels) een werkplek op locatie bij de huisartsen te Urmond (1 dag per week).

Vanaf 2016 is de praktijk uitgebreid met een coachingstak; In2Mind. Voor verdere uitleg en visie verwijs ik u dan ook graag naar deze nieuwe website www.In2Mind.nl