Annemiek Lipsch (Psychologenpraktijk Annemiek Lipsch)

GZ-psycholoog BIG
EMDR Europe Practitioner i.o.
Psycholoog NIP

Sinds 2015 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog in de basis-GGZ. Mijn praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum Oirsbeek, gemeente Beekdalen, waarbij nauwe samenwerking met de andere disciplines mogelijk is.

In mijn behandeling staat de cliënt centraal. Ik richt mijn aandacht op zowel het verleden, het heden als de toekomst. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar de oorzaak van de ervaren problemen. We kijken naar patronen die in de loop van de jaren zijn ontwikkeld, naar hoe gedachten (van de cliënt over zichzelf, de ander en de wereld) klinken en welke invloed die gedachten hebben op de keuzes die worden gemaakt. We staan stil bij wat spanning geeft en op welke (andere) manier er met die spanning kan worden omgegaan. We praten niet alleen over klachten maar zeker ook over krachten. Ik stel veel vragen omdat ik iemand aan het denken wil zetten en de eigen oplossingsvaardigheden wil vergroten. Zo wil ik dat iemand zelfstandiger wordt als soortgelijke problemen opnieuw aan de orde zijn. Daarnaast ben ik altijd eerlijk in wat ik zeg en doe. Uiteraard kan ik ook luisteren en is er altijd ruimte om het hart te luchten.

In de gesprekken combineer ik verschillende behandeltechnieken, zoals EMDR, ACT en cognitieve gedragstherapie. De behandeling wordt afgestemd op ieders eigen verhaal en mogelijkheden. In principe kan iedereen vanaf 18 jaar bij mij terecht en kunnen ook mensen met een licht verstandelijke beperking in behandeling komen. Mensen met persoonlijkheidsproblematiek, een eetstoornis of verslavingsproblemen verwijs ik door naar gespecialiseerde collega’s. Indien nodig zoek ik actief de samenwerking met collega’s in het werkveld (huisartsen, praktijkondersteuner POH-GGZ, collega’s in de eerste- en tweedelijns zorg). Ook betrek ik partner, ouder(s) of kind(eren) bij de behandeling als dit kan bijdragen aan het herstel van de cliënt.

Via een gevarieerde route heb ik mij ontwikkeld tot de behandelaar die ik nu ben. Gestart op het HBO (Social Work) en werkend in de jeugdzorg, wist ik dat ik meer wilde en meer kon. Ik heb gekozen voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en ben gaan werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier kreeg ik de kans om de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog BIG te doen, die ik in 2011 heb afgerond. Na een korte periode gewerkt te hebben in de zorg voor jongeren met een licht-verstandelijke beperking, heb ik de stap gezet om te starten als zelfstandig gevestigd GZ-psycholoog. Sinds 2019 werk ik enkel nog met volwassenen.

De afgelopen jaren heb ik de basis- en vervolgopleiding EMDR met goed gevolg afgerond en inmiddels ben ik gestart met de registratie tot EMDR Practitioner. In 2019 heb ik de opleiding ACT (Acceptance and Commitment Therapie) afgerond, wat gezien wordt als de derde generatie gedragstherapie. Daarnaast volgde ik aanvullende cursussen en scholingen in het kader van ACT, EMDR en schematherapie. Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd bij het Nederlands instituut van Psychologen (NIP) en in het BIG-register (overheid). Dit garandeert zowel de professionele kwaliteit van handelen als de inachtneming van de gedragscode, zoals die door het NIP (BIG-bepalingen) is opgelegd.

Samenvattend: Samenwerken voor mij een vanzelfsprekendheid, waarbij ik altijd afstem op ieders mogelijkheden en me richt op het afgesproken doel of perspectief. Ik werk oplossingsgericht, zal ieders eigen kracht en zelfstandigheid stimuleren en ben eerlijk. Vanuit mijn gevarieerde achtergrond en werkervaring bied ik een op de cliënt afgestemde behandeling aan die voldoet aan de actuele eisen binnen de beroepsgroep.